انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛

بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد . . .

+ نوشته شده توسط گل در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392 و ساعت 15:34 |
با کسی زندگی کن که مجبور نباشی

یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی . . .

+ نوشته شده توسط گل در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392 و ساعت 15:34 |
خوبی بادبادک اینه که

می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده

ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده . . .

+ نوشته شده توسط گل در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392 و ساعت 15:34 |
تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌!

یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا . . .

+ نوشته شده توسط گل در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392 و ساعت 15:33 |
ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد ، تا اینکه دروغی آرامم کند. . .

+ نوشته شده توسط گل در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392 و ساعت 15:33 |
یاری که ازو به دل غباری دارم
با زلف شکسته اش قراری دارم


با او پس ازین مرگ در اعماق عدم
آن سوتر از این وجود کاری دارم

+ نوشته شده توسط گل در جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392 و ساعت 15:16 |